بنام خدا

بسم الله الرحمن الرحیم بنام خدا که بهترین نام هاست. یا علی
گزارش تخلف
بعدی